AUTODOPRAVA

Autodoprava do 12 tun

Provozujeme vnitrostátní nákladní dopravu vozidly váhové kategorie do 12 tun.

Jedná se o přepravy kusových zásilek až po velkoobjemové náklady. Zásilky od 1 Kg do 6 tun. Oblastní působnost je po celé České republice.               
Každé vozidlo je vybaveno systémem monitorování pohybu a provozu vozidel. Tento systém je ON-LINE a v reálném čase využívá sledování vozidel přes GPS/GSM, vytváří a uchovává data, z kterých zhotovuje elektronickou knihu jízd. V praxi se systém osvědčuje k prokázání nejen přesně ujeté vzdálenosti, ale i časovému intervalu. Řídící dispečer má aktuální informaci o poloze vozidla a řidiči. Což slouží ke kontrole provozu vozidla a pracovní kázně řidičů. V konečném důsledku se účelově zefektivňují logistické operace, plánovaný provoz vozidel, plnění plánovaných činností, výkonnost a ekonomika. Dispečer má možnost sledování neomezeného počtu vozidel nad mapou nebo využívá funkci pro nalezení nejbližšího vozidla. Tento monitorovací systém je certifikován a schválen Ministerstvem dopravy České republiky.

Všichni zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni, odvádí aktivně a kvalitně svoji pracovní činnost. Řidiči jsou v neustálém kontaktu s dispečinkem.

Vozový park je složen z různých typů vozidel, které dělíme dle jejich přepravní kapacity do několika váhových a rozměrových kategorií.

 

Komentáře nejsou povoleny.